Associatie Consulting Engineering Company

ACEC services


Uw partner bij ontwikkelen en realiseren van:

 

Energieopwekking zonder fossiele brandstoffen en CO2

Verbeteren van het imago van de industrie en utiliteit door beperking van energieverbruik en hergebruik van restwarmte.

Support  voor juiste investeringskeuzes in infrastructuur, efficiënt energiebeleid en alternatieve  systemen

Verbeteren van de techniek, het versneld en professionaliseert uw bouwproces (intelligente geïntegreerde  gebouwenconcepten).

Bezettingsgericht gebruik van uw kantooromgeving

Verbeteren van de leefomgeving door toepassing van innovatieve intelligentie en  gebruiksgemak

Breeam realiseren van uw projecten 

Plannen van aanpak, budgeteren en realisatie begeleiding

Monitoren en begeleiden van de energiestromen in gebouwen 

Verbetering van inkoop 

 

ACEC company, innovatief advies voor uw technische installaties:


ACEC is een installatietechnisch adviseur. Wij lossen met een bedrijfskundige blik installatie- technische vraagstukken op.

In een vroeg stadium staan wij conceptueel u terzijde met innovatieve concepten voor uw installaties, met uitgebreide kennis van de markt, investerings- en exploitatiekosten.

ACEC hanteert altijd een samenwerkingsgerichte aanpak met aandacht voor alle aspecten.

U kunt heldere keuzes nemen en houdt zo de regie en zekerheid vanaf uw ontwikkelproces.

ACEC vertaald uw wensen helder en duidelijk naar technische oplossingen, zodat u in staat bent juiste en onderbouwde besluiten te nemen en eenkeus te maken op basis van uw visie en het primaire proces.

ACEC geeft u keuzemogelijkheden voor een onderbouwd besluit, met voor- en nadelen en directe financiële onderbouwing.

Voorbeelden van diensten van ACEC zijn per segment weergegeven.

Wij bieden u een flexibele inzet, een pragmatische aanpak door jarenlange ervaring bij zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als ook grootschalige onderhoudstrajecten.

 


 

CO2 neutrale energieprojecten: